1396498464-541681774_m.jpg

石門雅集   進口紫砂盆    

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

  双色 -海棠錦囊盆 【  107 - 03  08  】 現貨

朱泥調砂   長 12cm 寬 10.5cm 高 5.3cm   落款:中国宜兴

原矿段泥  長 12.5 寬  11  高  5.6 cm    落款:中国宜兴

1396498464-3073206013_m.jpg

 

1395897042-4204240985_m.jpg

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()