DSCF2350.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】   

 
 

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆-人要衣裝/樹要盆裝-很多盆款全台只有本店進口

 名家〈秦夕洪〉 圓角直口下束方盆 【  107  -  01   18  】    售完

 大号 - 紅清水泥   口徑:  19.8  x  19.8  高 9 cm    落款:秦夕洪   盆重 1.4 KG 己讓出 2

小号 - 紅清水泥   口徑:  15  x  15  高 7 cm    落款:秦夕洪    盆重 0.8 KG 己讓出 2

 

DSCF2352.jpg

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()