DSCF5296.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】  

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆--很多盆款全台只有本店進口

 中品  尚古堂款- 雲足外緣抽角長方盆 【  107 - 01  09  】    現貨 x1

清灰泥   口徑 : 25.5 x 20.8  高 8 cm   落款:张氏艺陶   己讓出 5 件   

张氏艺陶=寅春王制

DSCF5306.jpg

 

1486697112-1450020291_m.jpg

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()