1488904061-3147213967_m.png

   石門雅集     進口紫砂盆

專業 進口宜興紫砂盆缽    精選中小品紫泥盆-很多盆款全台只有本店進口

雲足碗蓮菱花盆  【  106  -  12   13   】   現貨     己讓出 2 件     

 降坡泥   口徑: 16.6  x 16.6  高  8.5  CM    落款:孙伟 

 

1488904332-1271446837_m.png

 

1488904329-4064186411_m.png

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()