DSCF2913.jpg

石門雅集     進口- 釉盆/瓷盆

專業 進口宜興紫砂盆缽    均釉盆 很多盆款全台只有本店進口

訂制款 高温-還原燒 外缘奎面下纽四方盆  【  106  -  09  09  】   新貨 

 窯变 黄爐釉   口徑  15 x 15 高 9.3 cm   落款:徐建华紅   己讓出 售完

新釉色-窯变 玉黄釉   口徑  15 x 15 高 9.3 cm   落款:徐建华   己讓出/ 售完

DSCF2915.jpg

 

DSCF2910.jpg

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()