DSCF2699.jpg

石門雅集     進口- 釉盆/瓷盆

專業 進口宜興紫砂盆缽    均釉盆 很多盆款全台只有本店進口

 高温-還原燒 (尚古堂款)外緣抽角雲足長方盆  【  106  -  09  06  】   新貨 

新釉色-霜綠釉   口徑  18 x 13.2 高 5.7 cm   落款:徐建华印  單品-己讓出

新釉色-醬金釉   口徑   17.3 x 13  高  5.8  CM    落款:徐建华印  單品-己讓出

氣化燒金斑釉   口徑   17.5 x13  高  5.7  CM   落款:徐建华印  單品-己讓出

DSCF2703.jpg

 

DSCF2710.jpg

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()