DSCF2405.jpg

石門雅集     進口- 釉盆/瓷盆     

專業 進口宜興紫砂盆缽    均釉盆 很多盆款全台只有本店進口

訂制款   雲足輪花盆  【  106  -  08   10   】 新貨    盆重0.7公斤

碗豆綠釉   口徑   18 x 18  高  7.5  CM   落款:徐建华印  己讓出 3 件

紅均釉   口徑   18 x 18  高  7.5  CM   落款:徐建华印  己讓出 3 件斷貨

DSCF2401.jpg

 

DSCF2402.jpg

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()