DSCF7383.jpg

石門雅集   進口紫砂盆  

專業 進口宜興紫砂盆缽    選中小品紫泥盆很多盆款全台只有本店進口

訂制款 飄口外緣切角下紐四方盆 【  105  -  12   02  】 - 低價款  -斷貨  

  紅清水泥  口徑  10 x 10 高 6.8 cm    落款:中国宜興  己讓出 15 件

感謝盆友們的選購-10月-147 /11月-223-共讓出各式盆缽 370件

DSCF7379.jpg

 

DSCF8208.jpg

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()