DSCF3866.jpg

石門雅集     進口紫砂盆        

專業 進口宜興紫砂盆缽    選中小品紫泥盆 很多盆款全台只有本店進口  

優質調砂段泥 三款套盆  【  105  -  08  13  】   新到現貨 -- 平價款

飄口下帶高六方盆  對角 10.7 對邊 9.3 高 9.3 cm      落款:海远紫砂

三角菱花盆  口徑 12 x 12  高 7 cm   輪花盆  口徑 10.7 x 10.7  高 4.7 cm 

 

DSCF2985.jpg

 

DSCF2987.jpg

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()