DSCF0756.jpg

石門雅集     進口紫砂盆      

專業 進口宜興紫砂盆缽    選中小品紫泥盆很多盆款全台只有本店進口

 菊瓣輪花盆  【  105  -  06   13  】   新到現貨 

宜興 原礦紅清水紫泥     17  x 17   高 7 cm     落款清德堂 己讓 2現貨 

宜興 原礦紫泥     17  x 17   高 7 cm     落款清德堂己讓 

DSCF0751.jpg

 

DSCF0760.jpg

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()