DSCF4031.jpg

 

石門雅集   【盆缽收藏】             

專業 進口宜興紫砂盆批發  選紫泥盆

10月採購 104 - 10 11 】 上下帶雲足海棠盆     己讓出 3 件  售完 

宜興 調砂降坡     23.5  x  19.5  高 10 cm   落款:唯珍盆艺  中國宣興 

DSCF5339.jpg

 

DSCF3987.jpg

DSCF4029.jpg

石韻 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()