DSCF3934.jpg

 

石門雅集   【盆缽收藏】      

專業 進口宜興紫砂盆批發  選紫泥盆

 104 - 10 03 】  仿古蔓身直口三足      己讓出 3件

宜興 原礦清水泥     19.7  x  19.7  高 7 cm   落款:唯珍盆艺

 

DSCF3928.jpg

 

DSCF3933.jpg

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()