TB2E_pneF

 

石門雅集 【盆缽收藏】      受訂一件還可訂

 

 專業進口宜興紫砂盆批發  選紫泥盆

9月採購 104 - 09 -02 】外銷精品 仿古 五線長方   

宜興 紅清水泥     25  x  17 高 7 cm  落款: 竹溪堂造

收藏家回覆:  盆己收到 很漂亮  2014 09/20

 

TB2e6c

石韻 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()