DSCF2234

石門雅集 【進口紫砂壼】     

  

進口宜興紫砂壺   

 菊蕾壼    170CC    泥料:原礦朱泥    附証書  高級錦盒   己讓出

作者:王紅娟 [國家級助理工藝美術師]  底款:王紅娟制  蓋款:王 紅娟   把款:

 

 

DSCF2236

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()