DSCF2702

石門雅集 【進口紫砂壼】     

 

         進口宜興  紫砂壺  紫砂茶葉罐

 八方葵蓮子    270CC    泥料:原礦底槽清泥    附証書  高級錦盒 

作者:[林玲 壺內底款:林玲  蓋款:林玲 林 把款:林

 

 

DSCF2857

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()