u02

 

石門雅集   進口紫砂盆    現貨      己讓出/還可訂

 

 進口宜興紫砂盆缽  選紫泥盆

7月採購 104 - 07 07  】外銷曰本手工 直口六方 

 宜興 紅泥   口徑 10.5 x 9.5  高 5.6  CM  落款:張氏芸陶

張氏芸陶  =  寅春王制 

 u01

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()