DSCF3593

石門雅集 【進口紫砂茶葉罐 醒茶】    己讓出 2 件 

 

 *實用*賞玩*收藏

精品紫砂茶葉罐 醒茶 牛耳蓋双色鼓釘罐   010  

原礦紫泥表面粉清水泥  高 12.5 寬 14 口徑 8 cm   

 【容 量】:1000 毫升  (可裝標準熟普散茶約0.8斤)

 

 

DSCF3596

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()