DSCF3564

 

石門雅集 【進口紫砂茶葉罐 醒茶

 

 *實用*賞玩*收藏

精品紫砂茶葉罐 醒茶 蓮花罐   009   現貨己讓出

原礦清水泥  高 12 寬 16.5 口徑 10.5 cm   

 【容 量】:1200 毫升  (可裝標準熟普散茶1斤)

 

DSCF3544

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()