DSCF3647

   

石門雅集 【進口紫砂茶葉罐 醒茶

 

 *實用*賞玩收藏

精品紫砂茶葉罐 醒茶 竹節罐   007    己讓出

優質清水泥  高 14 寬 16.5 口徑 12.5 cm   

 【容 量】:1300 毫升  (可裝標準熟普散茶1斤)

 

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()