DSCF3345

   

石門雅集 【進口紫砂茶葉罐 醒茶

 

 *實用*賞玩**高擋收藏

精品紫砂茶葉罐 醒茶 圓玉罐   005    現貨

原礦調砂紫泥  高 15 寬 18 口徑 11.5 cm   

 【容 量】:約500克 (可裝標準熟普散茶1斤)

 

 DSCF3366

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()