DSCF3405

   

石門雅集   進口紫砂盆   

6月採購  104 ~ 06  06 】仿古 尚古堂爐均綠釉 抽角雲足長方 

     宜興 青灰泥    長 18  寬 13  高 6.2 CM    落款::寅春王制   己讓出

103~09  02 】仿古 尚古堂 抽角雲足長方盆  

 宜興 紅泥    長 17.5  寬 13  高 6 CM   落款::空山靈雨        己讓出6件

 

 1409722800-1099465666_m

 DSCF3415

石韻 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()