1TB2ud3q

 

石門雅集   進口紫砂盆       受訂 

 

 進口宜興紫砂盆缽  選紫泥盆

6月採購  104 ~ 06 01】手工精制 云足底紐橢圓 

   宜興  青灰  18 x 15  高 5.5 CM    落款:桐荫轩造

 

 

1TB25j

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()