DSCF2286

 

石門雅集 【進口紫砂壼】      己讓出

 

  進口宜興 紫砂茶葉罐(原礦紫砂 收藏級)採購中 六月份將会陸續po上

 

 秋 水    250CC    泥料:原礦朱泥    附証書  錦盒 

作者:王靜宜 [國家級工藝美術員]  底款:王靜宜制  蓋款:王  靜宜 

 

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()