DSCF1632

 

石門雅集   進口紫砂盆      現貨

 

  進口宜興紫砂盆缽  選紫泥盆  

2月採購  104 ~ 02  06 手工高六方盆

   宜興 青灰芝麻   對角 11  對邊 9.5  高 8 cm  落款:朱海燕制

 

 

DSCF1640

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()