DSCF1530

 

石門雅集    【盆缽收藏】    己讓出 

 

   專業 進口宜興紫砂盆缽   選中小品紫泥盆      

104 ~ 02  02  】葡輪腰元錦囊橢圓

   宜興  優貭紫  30 x 22 高 10 CM    落款:朱海燕制

 

 

DSCF1507

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()