TB2R7C

 

石門雅集   進口紫砂盆    己讓出   還可訂

 

 進口宜興紫砂盆缽  選紫泥盆

 1月  採購104 -  01 10 】手工 飄口四方雲足 

 宜興 清水泥   10 x 10  高 7.5  CM   落款:桐蔭軒造

 

 

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()