TB2n6J

 

石門雅集   進口紫砂盆       受訂

 

1月採購  104 ~ 01 03 手工雲足鬥鼓正方盆

   宜興  紫泥    17 x17  高 11 CM    落款:如意閣偉民

宜興  清水    17x17  高11 CM     落款:如意閣偉民 受訂一件

 

TB2COfo

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()