P11

 

石門雅集    盆缽收藏    受訂 

       

8月採購 103 - 08 10  】 全手工外銷精品  云足多瓣菱花盆  

 宜興 優質清水泥    口徑  25  高 14  CM    

落款:蔡玉海   中国宜兴

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()