V91

V  9       高  20   面  14  x 13   cm

石門雅集   雅石\盆缽配件  根雕桌-精品訂制款

 己讓出  2014/04 08

*  紅花梨木 精品根雕桌  訂制款 ~ 根雕桌很多樹友的 夢幻收藏品

訂制 V 9号 加高款  紅花梨木  手工精品根雕桌‧特別量身訂作的根雕桌

 

V92

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()