DSCF8653.jpg

石門雅集     進口- 釉盆/瓷盆

專業 進口宜興紫砂盆缽    均釉盆 很多盆款全台只有本店進口

 高温-還原燒 新款 -大銅環 獅頭中代四方盆  【  107  -  07  03  】   新貨  單品

大銅環 獅頭  天青藍釉  口徑  14 x 14 高 7.8 cm   落款:徐建华 盆重 1.1 KG己讓出 

小銅環 獅頭  天青藍釉  口徑  14 x 14 高 7.8 cm   落款:徐建华 盆重 1.1 KG

DSCF8655.jpg

 

1525104095-4176168329_m.jpg

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()