DSCF9427.jpg

石門雅集     進口- 釉盆/瓷盆

專業 進口宜興紫砂盆缽    均釉盆 很多盆款全台只有本店進口   

江西景德鎮- 粉彩高圓盆【  106  -  05  07  】    姬柿/花果樹用盆

粉彩山水盆  口徑:  13.6 x 13.6 x 高11.2 cm  己讓出

粉彩錦鯉盆   口徑:  14 x 14  x 高 11.5 cm  己讓出

DSCF9436.jpg

 

DSCF9435.jpg

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()