DSCF1533.jpg

石門雅集 【盆缽收藏】   

 

 

專業進口 精選宜興 中小品紫泥盆-人要衣裝/樹要盆裝-很多盆款全台只有本店進口

 名家〈秦夕洪〉 菊瓣輪花盆 【  106  -  05   06  】   貨 己後受訂

優質紅清水泥   口徑  17.8  x  17.8  高 8 cm    落款:秦夕洪 

 

DSCF1544.jpg

 

石韻 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()